Meniu

CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu articolul 7 al Regulamentului UE 2016/679, privind protecția datelor cu caracter personal și modificările și amendamentele aduse anumitor legi (denumit în continuare „Legea”)

 

Subsemnatul/a, nume…………………….prenume…………………………cu domiciliul in ………………………………………………………………………………………………………………., telefon……………………… adresa email………………………………………………………..

(denumit în continuare „Persoana vizata”) acordă, prin prezentul document, consimțământul său societății Tutysport S.R.L.având sediul social la adresa Ramnicu Valcea,jud Valcea, strada Luceafrului, Nr.3, Nr. de identificare al societății : RO24502322, înregistrată la Registrul Comerțului român cu nr. J38/ 989/2008 (denumită în continuare „Societatea”), pentru Various Brands în scopuri legitime după cum urmează:

a)        Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării activității de promovare către clienți sau potențiali clienți prin newsletter electronic sau sms – marketing direct,  conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil;

b)      Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de marketing/ vânzări în cadrul evenimentelor dedicate/concursuri,  conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil;

c) Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de transmitere de oferte bazate pe audientele personalizate (pe liste de client) in various-brands.ro,  conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil;

d) Pentru a ne asigura ca pagina de web este relevanta pentru nevoile dumneavoastra;

e) Pentru a va confirma comenzile plasate in sistem on-line si a va furniza informatii suplimentare cu privire la acestea (livrare, facturare etc.), conform articolului 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectivprelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

f) Pentru intocmirea formalitatilor si a documentelor necesare contractarii si vanzarii de produse (facturi, contracte, documente care atesta achitarea produselor), conform articolului 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în măsura menționată mai sus pe o durată de 3 ani.

Prin prezenta, declar că am fost informat despre faptul că pot să îmi retrag, în orice moment, consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În calitate de persoana vizata, confirm urmatoarele:

  • consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal acordat în domeniul de aplicare de mai sus nu a fost obținut cu forța și nu a fost condiționat de o amenințare de respingere a relației contractuale din partea Societății și că am avut dreptul să refuz să îmi dau consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,
  • mi s-au furnizat informațiile despre drepturile persoanei vizate, așa cum rezultă acestea din Legislatia aplicabila și
  • datele de identificare pe care le-am furnizat corespund realității și sunt complete, autentice și exacte.

Societatea se angajează ca datele cu caracter personal ale persoanei vizate să nu fie folosite într-un mod care contravine reglementării juridice generale obligatorii, în special să nu furnizeze datele cu caracter personal ale persoanei vizate unor terțe părți fără consimțământul prealabil al persoanei vizate, cu excepția cazurile în care obligația de divulgare a datelor cu caracter personal este cerută de lege (de exemplu: proceduri penale, proceduri fiscale etc.).

 

 

 SUNT DE ACORD